kf kommuneskog logo 2 stor2

Hytteområdet ligger i fjellområdet vest for Koppang, ca. 13 km. langs Vinjevegen fra der denne tar av fra riksveg 3, ved Koppang.


Fra der tomtene ligger åpner det seg et fjellområde, som er en forlengelse av Rondanemasivet.
Tomtene ligger i fjellbandet ca. 800 m. o.h.
Det høyeste fjellet i nærområdet heter Famphøgdene, med høyeste punkt på over 1300 m.

 

Pris pr.tomt kr 190 000,-