Den 28.04.17 ble det utført trekning av elgjaktfeltet Gråsjøen Nord for perioden 2017 - 2019.

Resultat:

Tildelt: Jaktlag Rune Hemli

1. Reserve: Jaktlag Kristian Brænd

2. Reserve: Jaktlag Ole Arne Hagen