Velkommen til oss!

Trekking av elgjakt terrenget Klarbekklia ble utført den 18 juni 2018.

Tildeling ble slik:

Tildelt: Jaktlag Dagfinn Nybakk

Reserve jaktlag:

1. Jaktlag Kristoffer Hagen

2. Jaktlag Svein Arne Olsen

Trekking ble utført av Hege Bucholdt og Mary Ourom

Koppang 18 juni 2018

Haakon Akre, Daglig leder