kf kommuneskog logo 2 stor2

 

Sundkoia ved Bjørsjøen

 

 

Skogskoier / Hytter

Vi har ca. 18 skogskoier til utleie. Dette er husvær som
tidligere ble brukt av tømmerhoggere.
Disse er av ulik standard og leies ut på døgnbasis
eller på åremål. Pris er avhengig av standard på koia.
Koiene er et utmerket utgangspunkt med tanke på jakt,
fiske og friluftsliv. Disse koiene ligger spredt fra Steinvik
i sør, til Atndalen nord i kommunen.

Ved fiskevannet Bjørsjøen har vi satt opp og restaurert
4 koier, som et koietun. Her er det tilsammen 18
sengeplasser. Vi har laget egne sider om Koietunet
på Bjørsjøen, hvor du finner bilder av koiene og
området rundt.

- Hvordan leie koier -

 


Oversikt over våre hytter.

Koietunet på bjørsjøen

 
 

Bjørsjøen

 

Bjørsjøen

Utleiehytter og koier

 

Gravengkoia Slåttebua Sentralkoia
Skjærbekkbua Tiurkoia Frilandskoia
Nordstumokoia Skihytta Klarbekkoia
Rypebua Sjøbekkoia Trettenbua
Malmbua Iverinskoia