Velkommen til oss!

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger

Kommuneskogen i Stor-Elvdal har teiger spredt over hele kommunen og består av ca 200 000 da. Vi selger hyttetomter, driver utmarksforvalting og skogsdrift.