Velkommen til oss!

På koietunet ved Bjørsjøen kan du få leie båt med 5 garn og 3 flytevester (se egen side).

En oversikt over hvor du får kjøpt fiskekort, kan du få ved å gå til Glomma fiskeforenings hjemmesider.
Her får du også vite mer om de forskjellige vannene og vassdragene som er med på felles fiskekort (hovedkortet).

I Glomma kan det leies kanoer på Koppang Camping.