Velkommen til oss!

PRISER  PR FAST M3-  PÅ SALG AV LANGVED 2016

Bjørk kr. 248 + mva kr 62 sum kr 310,00

Granslip kr. 240 + mva kr 60 sum kr 300,00

Furuslip " 224 + mva kr 56 sum kr 280,00

Tørrgran "    200 + mva kr 50 sum kr 250,00

Or/selje "    160 + mva kr 40 sum kr 200,00

Langveden kjøres til kunden med tømmerbil. Alle utgifter til transport kommer i tillegg til langveden, og betales av den som kjøper langved. Utgiften til transport vil normalt variere mellom kr 60 pr m3 + mva til kr 100 pr m3 + mva, avhengig av hvor langt det er å kjøre veden.