Småviltjakt

|
ryper vinter2På Stor-Elvdal kommuneskogers områder selges kort på hare og skogsfugl, og rype.

Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid.
For småviltjakt innenfor Trønnes og Westgård utmarksområde. Se alternativer nedenfor for ytterligere informasjon.

 

 

 

For Småviltjakt i Atndalen Utmarksområde
  • Kontakt Odd Vik på Vangen Camping
  • Tlf 62463520/97745118

 

For Småviltjakt i Strand Opphus utmarksområde,
  • Kontakt Olav Sverre
  • Tlf 91195530

 

Kategori: