Velkommen til oss!

Iverinskoia

Beskrivelse:

Koie av reisverk med laftet stall/uthus. Oppholdsrom med gang/tørkerom på tilsammen 38 m2.

Beliggenhet:

Ligger 50meter ifra rv.3 og ca 2 km ifra Glomma. Ca. 5 km nord for Tiurn kro.

Adkomst:

Parkering ved koia

Fritidsaktiviteter:

Passer ypperlig for fiskere i Glomma.

Pris:

Åremål kr 9000,-