Småviltjakt

ryper vinter2På Stor-Elvdal kommuneskogers områder selges kort på hare og skogsfugl, og rype.

Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid.
For småviltjakt innenfor Trønnes og Westgård utmarksområde. Se alternativer nedenfor for ytterligere informasjon.

 

 

Les mer: Småviltjakt