Kategori:

Elgjakt

|

 Stor-Elvdal kommuneskoger leier ut jakt på 14 ulike elgterreng, hovedsakelig til innenbygdsboende jegere. 

Elgjakta leies ut i fireårsperioder og mange av feltene har mulighet for leie av koie under jakta. Elgkvoten varierer med elgstammens størrelse til enhver tid, men ligger for de fleste jaktfeltene mellom 2-4 dyr. I tillegg til elg er det også felleskvoter på hjort i mange av områdene.


Dokumenter

Kategori:

Trekking av Kommuneskogens elgretter 2016-2019

|
FELT NR JAKTFELTETS NAVN STED ANTATT KVOTE JAKTLAG RES 1 RES 2
13 FOSSLIA ATNDALEN 2-4 John Smedbakken Enoksen Atle Strand
6 KJELDSKARET TRØNNES 2-4 Atle Strand Jørgensen Mobekk
12 BJØNNDALSÅSEN ATNDALEN 2-4 Svein Holen  Larsen Jørgensen 
3 ØVRE LØVENGLIA OPPHUS 2-4 Espen Nysveen Strandvik Voldmo
7 DJUPDALSLIA TRØNNES 2-4 Audun Strand Westgaard Knut Strand
1 SÆTRE STEINVIK 2-4 Terje Dieseth Hjelle Voldmo
2 NEDRE LØVENGLIA OPPHUS 2-4 Anita Hjelle Voldmo Strandvik
5 SKARVMYRA

TRØNNES

2-4 Knut Strand Strandvik Voldmo 
10 TRYTJØNNVOLA TRØNNES 2-4 Steffen Mobekk Voldmo Strandvik
14 GRÅSJØEN NORD ATNDALEN 2-4 Wiktor Enoksen Strandvik Voldmo
4 SVARTÅSEN

TRØNNES

2-4 Per Sigurd. Westgaard Strandvik Voldmo 
8 KLARBEKKLIA TRØNNES 2-4 Dortin Strandvik Larsen
9 FRILANDSLIA TRØNNES 2-4 Frank Rober Larsen Voldmo   Strandvik
11 TANGEN ATNDALEN 2-4 Arnt sverre Simensen  Strandvik
Kategori:

Priser for utleie av elgjakt 2016 - 2019

|

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt til innenbygds 2016-2019 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2016 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

TYPE DYR Total grunnavgift inkl mva.
Bringe/Pigger 6.250.-
Kolle/Kvige 5.255,-
Kalv 3.875.-
Pris pr. kilo Differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør.

Les mer: Priser for utleie av elgjakt 2016 - 2019
Kategori:

Intern elgkvote 2019

|
Utmarksområde nr intern Feltnavn Jaktleder   Eldre Okse Små okse Ku Kvige Kalv SUM
KVOTE 2019   3 5 1 2 1 12
Strand-Opphus 1 Sætre Terje Dieseth   1 1   1 1 4
Strand-Opphus 2 Nedre Løvenglia Anita Hjelle 1 2 1     4
Strand-Opphus 3 Øvre Løvenglia Espen Nysveen 1 2   1   4
               
Kvote 2019   3 8 2 6 5 24
Trønnes-Westgård 4 Svartåsen Per S. Westgaard   1 1   1   3
Trønnes-Westgård 5 Skarvmyra Knut Strand   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 6 Kjeldskaret Vidar Jørgensen 1 1     1 3
Trønnes-Westgård 7 Djupdalslia Audun Strand   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 8 Klarbekklia Jon Steinar Vangen   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 9 Frilandslia Frank Robert Larsen 1 1 1 1   4
Trønnes-Westgård 10 Trytjønnvola Steffen Mobekk   2 1 1 1 5
             
Kvote 2019   2 7 6 0 4 19
Atndalen 11 Tangen Arnt Sverre Simensen   1 1 1   1 4
Atndalen 12 Bjørndalsåsen Svein Holen 1 2 1   1 5
Atndalen 13 Fosslia John Smedbakken   2 2   1 5
Atndalen 14 Gråsjøen Nord Rune Hemli   2 2   1 5