Priser for utleie av elgjakt 2016 - 2019

|

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt til innenbygds 2016-2019 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2016 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

TYPE DYR Total grunnavgift inkl mva.
Bringe/Pigger 6.250.-
Kolle/Kvige 5.255,-
Kalv 3.875.-
Pris pr. kilo Differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør.

 

Jaktlagene betaler differensiert pris fra kr. 75 (+ indeksreg.) til kr 96 (+ indeksreg.) pr kg,- i ht. tabell for felt elg, inkludert mva, veieavgift og felling- og oppsynsavgift, etter veiing. Små elgkalver betales slik de totalt ikke skal koste mer enn kr. 75 (+ indeksreg.) pr kg. Ved feilskyting betales det avgift etter vekt pr kg i ht. Stor-Elvdal Grunneierforenings vektklasser for hver dyregruppe.

Grunnavgift og pris pr kg indeksreguleres hvert år med SSB’s konsumprisindeks første gang i mai 2017, med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr 01.mai 2016. Prissystemet gjelder for kommende utleieperiode, år 2016-2019.

Det benyttes følgende basis tabell for differensiert pris i kroner pr kg elg, inkl. mva., veieavgift og felling/oppsynsavgift. For sluttoppgjør i 2016 skal pris pr kg i tabell nedenfor benyttes. Fra jaktåret 2017 indeksreguleres disse priser iht. indeks forklart over.

Vektklasse kg

Bringe

Pris/kg

Kolle

Pris/kg

Ungdyr

Pris/kg

Kalv

Pris/kg

40-49       75
50-59       77
60-69       80
70-79       82
80-89       84
90-99     75 86
100-109 75 75 77 86
110-119 78 78 79  
120-129 78 78 80  
130-139 79 79 81  
140-149 79 79 82  
Vektklasse forts

Bringe

Pris/kg

Kolle

Pris/kg

Ungdyr

Pris/kg

150-159 81 81 83
160-169 81 82 84
170-179 82 83 85
180-189 83 85 86
190-199 84 87  
200-209 85 89  
210-219 86 92  
220-229 87 94  
230-239 88 96  
240-249 89    
250-259 91    
260-269 92    
270-279 93    
280-289 94    
290-299 95    
300+ 96    

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger tar forbehold om å kunne endre priser i løpet av perioden dersom det skulle oppstå endringer i offentlige avgifter eller innføring av andre avgifter tilknyttet elg- og/eller hjortejakt på utmarksområder eller andre samarbeidene foreninger som KF Stor-Elvdal Kommuneskoger er tilknyttet.

Koppang – April 2016

Haakon Akre
Daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger