Intern elgkvote 2019

|
Utmarksområde nr intern Feltnavn Jaktleder   Eldre Okse Små okse Ku Kvige Kalv SUM
KVOTE 2019   3 5 1 2 1 12
Strand-Opphus 1 Sætre Terje Dieseth   1 1   1 1 4
Strand-Opphus 2 Nedre Løvenglia Anita Hjelle 1 2 1     4
Strand-Opphus 3 Øvre Løvenglia Espen Nysveen 1 2   1   4
               
Kvote 2019   3 8 2 6 5 24
Trønnes-Westgård 4 Svartåsen Per S. Westgaard   1 1   1   3
Trønnes-Westgård 5 Skarvmyra Knut Strand   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 6 Kjeldskaret Vidar Jørgensen 1 1     1 3
Trønnes-Westgård 7 Djupdalslia Audun Strand   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 8 Klarbekklia Jon Steinar Vangen   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 9 Frilandslia Frank Robert Larsen 1 1 1 1   4
Trønnes-Westgård 10 Trytjønnvola Steffen Mobekk   2 1 1 1 5
             
Kvote 2019   2 7 6 0 4 19
Atndalen 11 Tangen Arnt Sverre Simensen   1 1 1   1 4
Atndalen 12 Bjørndalsåsen Svein Holen 1 2 1   1 5
Atndalen 13 Fosslia John Smedbakken   2 2   1 5
Atndalen 14 Gråsjøen Nord Rune Hemli   2 2   1 5
               
Kategori: