REIN - TILDELING 2022

|

Reintrekning ble utført på Glommenbygget den 14. juni 2022.

Det var totalt 23. kort til fordeling, av disse er 3. kort reservert for Evenstad (2)/ Ungdom(1).

Per Larssen og Britta Larsson var kontrollører

Tildelte kort som ikke ønskes, går automatisk videre til reserve.

Utdelte kort:

 

FAMPEN 2022:

 

1 FRIBUKK - Margrete Joten

 

1 FRI UNDER 50 KG - Thomas Holm Strømseth

 

1 BUKK UNDER 50 KG - Stian Gorostuen

1 BUKK UNDER 50 KG - Audun Strand

1 BUKK UNDER 50 KG - Mari Sesseng

 

1 KALV - Tage Stensløkken Eriksen - Tildelt ungdomskort

1 KALV - Simon Åsheim

1 KALV - Frank Robert Larsen

 

SØLNKLETTEN 2022:

 

1 FRIBUKK - Bjørn Mads Treseng

1 FRIBUKK - Trude Sandberg

 

1 FRI UNDER 50 KG - Jonas Gangås

1 FRI UNDER 50 KG - Jo Erling Brænd

 

1 BUKK UNDER 60 KG - Per Magne Ophus

1 BUKK UNDER 60 KG - Stian Giæver

1 BUKK UNDER 60 KG - Sara Sundli

1 BUKK UNDER 60 KG - Erlend Sandberg

 

1 KALV - Magnus Lilletjernbakken

1 KALV - Knut Buås-Hansen

1 KALV - Britta Larsson

1 KALV - Odd Arne Ås

 

OPPHUS/STRANDSAMEIET 2022:

 

1 BUKK UNDER 50 KG - Tildelt Campus Evenstad

 

1 KALV - Tildelt Campus Evenstad

1 KALV - Alina Evans

 

RESERVER:

1 Jonas Austeng

2 Thea Nylund Tamberstuen

3 Simen Nævrestad

4 Lars Christian Øien

5 Wiktor Enoksen

6 Haaken Austeng

7 Knut Terje Larsen

8 Svein Holen

9 Haaken Westgaard Hagen

10 Simen Pedersen

 

Koppang 14. juni 2022

Haakon Akre

Daglig leder

 

 

 

Kategori: