Kategori:

Priser reinsjakt 2021

|
Følgende total priser benyttes for 2021:
  • Frikort: kr 12 600,-
  • U/50 kg: kr 6 000,-
  • Kalv: kr 2 500,-

 

Kategori:

Priser for utleie av elgjakt 2020-2023

|

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt til innenbygds 2020-2023 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2020 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

TYPE DYR Total grunnavgift inkl mva.
Bringe/Pigger 6.740.-
Kolle/Kvige 5.660,-
Kalv 4.200.-
Pris pr. kilo Differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør.

Les mer: Priser for utleie av elgjakt 2020-2023
Kategori:

Elgjakt

|

 Stor-Elvdal kommuneskoger leier ut jakt på 13 ulike elgterreng, hovedsakelig til innenbygdsboende jegere. 

Elgjakta leies ut i fireårsperioder og mange av feltene har mulighet for leie av koie under jakta. Elgkvoten varierer med elgstammens størrelse til enhver tid, men ligger for de fleste jaktfeltene mellom 2-4 dyr. I tillegg til elg er det også felleskvoter på hjort i mange av områdene.


Dokumenter

 

Kategori:

Nettsiden er under oppbygging

|

Stor-Elvdal Kommuneskoger arbeider med å bygge opp nye nettsider.

Arbeidet er krevende og det vil derfor ta tid før alle elementer virker som de skal. Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Ta direkte konktakt med kommuneskogen på telefon eller e-post ved spørsmål.

billionphotos 2513989