Kategori:

Intern elgkvote 2019

|
Utmarksområde nr intern Feltnavn Jaktleder   Eldre Okse Små okse Ku Kvige Kalv SUM
KVOTE 2019   3 5 1 2 1 12
Strand-Opphus 1 Sætre Terje Dieseth   1 1   1 1 4
Strand-Opphus 2 Nedre Løvenglia Anita Hjelle 1 2 1     4
Strand-Opphus 3 Øvre Løvenglia Espen Nysveen 1 2   1   4
               
Kvote 2019   3 8 2 6 5 24
Trønnes-Westgård 4 Svartåsen Per S. Westgaard   1 1   1   3
Trønnes-Westgård 5 Skarvmyra Knut Strand   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 6 Kjeldskaret Vidar Jørgensen 1 1     1 3
Trønnes-Westgård 7 Djupdalslia Audun Strand   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 8 Klarbekklia Jon Steinar Vangen   1   1 1 3
Trønnes-Westgård 9 Frilandslia Frank Robert Larsen 1 1 1 1   4
Trønnes-Westgård 10 Trytjønnvola Steffen Mobekk   2 1 1 1 5
             
Kvote 2019   2 7 6 0 4 19
Atndalen 11 Tangen Arnt Sverre Simensen   1 1 1   1 4
Atndalen 12 Bjørndalsåsen Svein Holen 1 2 1   1 5
Atndalen 13 Fosslia John Smedbakken   2 2   1 5
Atndalen 14 Gråsjøen Nord Rune Hemli   2 2   1 5
               
Kategori:

Elgjakt

|

 Stor-Elvdal kommuneskoger leier ut jakt på 14 ulike elgterreng, hovedsakelig til innenbygdsboende jegere. 

Elgjakta leies ut i fireårsperioder og mange av feltene har mulighet for leie av koie under jakta. Elgkvoten varierer med elgstammens størrelse til enhver tid, men ligger for de fleste jaktfeltene mellom 2-4 dyr. I tillegg til elg er det også felleskvoter på hjort i mange av områdene.


Dokumenter

Kategori:

Priser for utleie av elgjakt 2016 - 2019

|

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt til innenbygds 2016-2019 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2016 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

TYPE DYR Total grunnavgift inkl mva.
Bringe/Pigger 6.250.-
Kolle/Kvige 5.255,-
Kalv 3.875.-
Pris pr. kilo Differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør.

Les mer: Priser for utleie av elgjakt 2016 - 2019
Kategori:

Trekking av Kommuneskogens elgretter 2016-2019

|
FELT NR JAKTFELTETS NAVN STED ANTATT KVOTE JAKTLAG RES 1 RES 2
13 FOSSLIA ATNDALEN 2-4 John Smedbakken Enoksen Atle Strand
6 KJELDSKARET TRØNNES 2-4 Atle Strand Jørgensen Mobekk
12 BJØNNDALSÅSEN ATNDALEN 2-4 Svein Holen  Larsen Jørgensen 
3 ØVRE LØVENGLIA OPPHUS 2-4 Espen Nysveen Strandvik Voldmo
7 DJUPDALSLIA TRØNNES 2-4 Audun Strand Westgaard Knut Strand
1 SÆTRE STEINVIK 2-4 Terje Dieseth Hjelle Voldmo
2 NEDRE LØVENGLIA OPPHUS 2-4 Anita Hjelle Voldmo Strandvik
5 SKARVMYRA

TRØNNES

2-4 Knut Strand Strandvik Voldmo 
10 TRYTJØNNVOLA TRØNNES 2-4 Steffen Mobekk Voldmo Strandvik
14 GRÅSJØEN NORD ATNDALEN 2-4 Wiktor Enoksen Strandvik Voldmo
4 SVARTÅSEN

TRØNNES

2-4 Per Sigurd. Westgaard Strandvik Voldmo 
8 KLARBEKKLIA TRØNNES 2-4 Dortin Strandvik Larsen
9 FRILANDSLIA TRØNNES 2-4 Frank Rober Larsen Voldmo   Strandvik
11 TANGEN ATNDALEN 2-4 Arnt sverre Simensen  Strandvik
Kategori:

Nettsiden er under oppbygging

|

Stor-Elvdal Kommuneskoger arbeider med å bygge opp nye nettsider.

Arbeidet er krevende og det vil derfor ta tid før alle elementer virker som de skal. Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Ta direkte konktakt med kommuneskogen på telefon eller e-post ved spørsmål.

billionphotos 2513989